CIAT/ILAT. Metoden i sig eller intensiteten som hjälper?

Nu väljer jag att tillfälligtvis ducka för diskussionen om hur vi ska hantera resultaten i review-artikeln ur The Lancet. Istället spinner jag vidare på aktuell behandlingsforskning och beskriver en annan aktuell RCT (randomiserad och kontrollerad studie) av Voldag et al som publicerades i ”Neurorehabilitation and Neural Repair” i januari 2017. Artikeln handlar om CIAT (Constraint … Fortsätt läsa CIAT/ILAT. Metoden i sig eller intensiteten som hjälper?

Afasimöte på Danderyd!

Den 17 november ägde en sorts mini-konferens om afasiforskning rum på Danderyds sjukhus i Stockholm. Dagen arrangerades i anslutning till nordiska rehab-nätverkets möte och det var Rehabiliteringsmedicin på KI och Danderyd tillsammans med CLINTEC på KI som stod som värdar för dagen. Arrangörerna hade helt blygsamt antagit att det kanske inte skulle bli så många … Fortsätt läsa Afasimöte på Danderyd!

Fatigue, hjärntrötthet eller mental trötthet?

”Jag är så hjärntrött” konstaterar skådespelerskan med utmattningsdepression i en intervju. ”Kognitiva funktionsnedsättningar leder ofta till hjärntrötthet” läser jag i en handout från en föreläsning om ADHD. ”Aha, precis som vid stroke och andra neurologiska skador och sjukdomar” tänker jag. ”Jag kanske tom själv är lite hjärntrött här efter flera vakennätter i rad med barnen” … Fortsätt läsa Fatigue, hjärntrötthet eller mental trötthet?

Att bedöma kommunikativ förmåga med Scenario Test

Oj, så roligt med alla uppmuntrande kommentarer och glada tillrop till vår ”blogg-release”! Lite överväldigande också, jag vågade nog inte hoppas att den skulle nå så pass många, men det står helt klart att det finns ett väl upparbetat nätverk bland svenska logopeder i sociala medier. Både tack vare Slof och tack vare enskilda logopeder. … Fortsätt läsa Att bedöma kommunikativ förmåga med Scenario Test

Intervjustudie om Forsa folkhögskolas afasilinje

Härom veckan hade jag nöjet att få göra en kort presentation av mitt forskningsprojekt på ett lunchseminarium på temat afasi, arrangerat av Centrum för forskning och utveckling (CFUG) i Region Gävleborg. Jag utgjorde en sorts förband, kan man väl säga, till seminariets huvudattraktion, som var presentationen av ett projekt som genomförts av forskare från CFUG … Fortsätt läsa Intervjustudie om Forsa folkhögskolas afasilinje

Kan språkträning hjälpa vid kronisk afasi?

Bland potentiella läsare av den här bloggen så är det nog en hel del som redan känner till den artikel som publicerades i den ansedda tidskriften ”The Lancet” i februari 2017. Det är en artikel som har varit efterlängtad; en stor RCT (randomiserad och kontrollerad studie) som undersöker hur språklig träning vid kronisk afasi kan förbättra språkförmågan … Fortsätt läsa Kan språkträning hjälpa vid kronisk afasi?

”Men han kan väl skriva om han inte kan prata?”

Finns det ett behov av att sprida kunskap om afasi? JA, tycker vi, två logopeder och doktorander vars hjärtan klappar lite extra för afasi och afasiforskning. Vi har med beundran sett hur andra forskare inom logopedi sprider kunskap inom sina områden med hjälp av bloggar, och har blivit sugna på att själva göra ett försök. … Fortsätt läsa ”Men han kan väl skriva om han inte kan prata?”